Trở về Tuổi Trẻ Online phiên bản cũ Tại đâyGóp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Trên 21 tuổi, có được bảo lãnh sang Mỹ cùng bố mẹ?

10/05/2010 15:30 GMT+7

TTO - * Cô tôi bảo lãnh gia đình tôi định cư bên Mỹ, trong đó có bố mẹ tôi, tôi và em gái tôi. Nay tôi đã trên 21 tuổi, có được đi cùng bố mẹ không? Nếu muốn đi cùng bố mẹ, tôi cần có những điều kiện gì?

Hiện giờ tôi còn độc thân, nhưng tôi đọc trên mạng thấy có đạo luật Child Status Protection Act (CSPA) quy định cha mẹ có quyền mang một đứa con trên 21 tuổi qua Mỹ. Vậy đạo luật đó áp dụng như thế nào?

(Tam Nguyen)

- Trường hợp bạn hỏi, bạn phải dưới 21 tuổi mới có thể đi theo cha mẹ bạn được.

Theo thông tin trên website của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ thì đạo luật bảo vệ tình trạng con độc thân dưới 21 tuổi (CSPA) được Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush ký thành luật vào ngày 6-8-2002 và có hiệu lực kể từ ngày này.

Đạo luật mới này làm thay đổi việc xác định một người con có bị quá tuổi hay không (chẳng hạn, người con được đi theo trở thành 21 tuổi trước khi được cấp thị thực hay trước khi thay đổi tình trạng) nhằm mục đích cấp thị thực và điều chỉnh tình trạng của các đương đơn cho hầu hết các loại thị thực nhập cư.

Đạo luật CSPA bắt đầu có hiệu lực từ ngày 6-8-2002 và được áp dụng chỉ khi thỏa một trong những điều kiện sau:

1. Hồ sơ bảo lãnh thị thực nhập cư được chấp thuận ngay/ sau ngày 6-8-2002, hoặc

2. Đương đơn bị quá tuổi ngay/ sau ngày 6-8-2002 (đương đơn được hưởng thêm 45 ngày theo luật Patriot Act), hoặc

3. Đương đơn đã bị quá tuổi trước ngày 6-8-2002 nhưng đã nộp đơn xin thị thực trước khi quá tuổi và bị từ chối theo điều khoản 221(g).

Nếu hồ sơ bảo lãnh được chấp thuận trước ngày 6-8-2002 và đương đơn đã quá tuổi trước ngày đó và đương đơn không nộp đơn xin thị thực trước ngày đó, hay đương đơn đã nộp đơn nhưng bị từ chối vì lý do quá tuổi thì đạo luật CSPA không được áp dụng.

Vào ngày 26-10-2001, Tổng Thống George W. Bush đã ký "đạo luật đoàn kết và củng cố nước Mỹ bằng cách cung cấp các phương tiện thích hợp cần thiết để ngăn chặn và triệt tiêu chủ nghĩa khủng bố" (USA Patriot Act) của năm 2001. Đạo luật Patriot Act bao gồm nhiều điều khoản, trong đó có những điều khoản liên quan tới các vấn đề nhập cư nói chung và việc cấp thị thực.

Điều khoản 424 (2) của đạo luật Patriot Act quy định bất kỳ đương đơn nào là người thừa hưởng hồ sơ bảo lãnh được mở ngay hoặc trước ngày 11-9-2001, và đương đơn có ngày sinh nhật lần thứ 21 xảy ra sau ngày 30-9-2001 sẽ được xem là "con độc thân dưới 21 tuổi" sau 45 ngày kể từ ngày sinh nhật thứ 21. Do đó, đương đơn xin thị thực di dân thông thường sẽ không đủ tiêu chuẩn cho thị thực khi đến 21 tuổi, nhưng nếu hội đủ điều kiện theo điều khoản 424 vẫn có thể sẽ được cấp thị thực thêm 45 ngày sau ngày sinh nhật lần thứ 21.

Luật sư NGUYỄN VĂN HẬU