Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây
Tag: #

Trẻ nói dối

Nói dối hay nói thật?

Nói dối hay nói thật?

TT - Nhiều bạn trẻ trên dưới 20 tuổi vẫn thường kể cho nhau nghe về sự cấm cản của gia đình, như một điều kết nối họ với nhau.