Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

​TP.HCM: Năm 2017, cần thu hồi đất tại 880 dự án

01/12/2016 15:15 GMT+7

Năm 2017, TP.HCM sẽ có 880 dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích là hơn 7.000 ha.

UBND TP.HCM vừa trình HĐND TP.HCM xem xét, thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và danh mục các dự án có chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa, dưới 20ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các quận huyện.

Theo đó, năm 2017, thành phố sẽ có 880 dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích là hơn 7.000 ha. Trong đó, có 498 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2015 và 2016, với tổng diện tích là 4.288 ha và 382 dự án đăng ký mới từ năm 2017, với tổng diện tích là 3.727 ha.

UBND TP.HCM cũng trình danh mục gồm 316 dự án có sử dụng đất lúa, 5 dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ và 9 quận - huyện chuyển mục đích sử dụng đất lúa cho hộ gia đình và cá nhân, với tổng diện tích hơn 726 ha.

Theo UBND TP.HCM, trong năm 2017 nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của hộ gia đình và cá nhân tại 9 quận - huyện, với tổng diện tích là 1.373. Trong đó huyện Củ Chi xin chuyển nhiều nhất với hơn 407 ha, kế đến là huyện Cần Giờ với hơn 363 ha, huyện Hóc Môn hơn 268 ha, Nhà Bè hơn 130 ha.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường