Trở về Tuổi Trẻ Online phiên bản cũ Tại đâyGóp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

​TP.HCM: cải tạo, thay thế chung cư xây dựng trước 1975

18/04/2017 12:54 GMT+7

TP.HCM sẽ thay thế toàn bộ chung cư cũ nguy hiểm trong năm 2017, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc cải tạo, sửa chữa và đầu tư xây mới thay thế ít nhất 50% tổng số các chung cư cũ xây trước năm 1975.

UBND TP.HCM đã có kế hoạch tổ chức thực hiện cải tạo, sửa chữa các chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn. Thành phố phấn đấu đến năm 2020, hoàn thành việc cải tạo, sửa chữa và đầu tư xây dựng mới thay thế ít nhất 50% tổng số các chung cư cũ này theo hướng xử lý toàn diện, hiệu quả, phục vụ lợi ích chung của cộng đồng dân cư.

Theo đó, đối với các chung cư có kết quả kiểm định là nguy hiểm, thời gian hoàn thành trong năm 2017. Đối với các chung cư có kết quả kiểm định là hư hỏng nặng, thời gian hoàn thành trong năm 2018.

Đối với các chung cư cũ còn lại chưa phải là chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm, TP.HCM sẽ thực hiện khi có đề xuất tháo dỡ để xây dựng lại của chủ sở hữu chung cư.

Theo thống kê của Sở Xây dựng TP.HCM, thành phố hiện có 474 chung cư cũ xây trước năm 1975, tập trung ở các quận 1, quận 3, quận 4, quận 5 và quận 10. Hầu hết các chung cư này đều bị xuống cấp, nhiều chung cư có nguy cơ sụp đổ cao, được kiểm định là hư hỏng nặng hoặc bị xếp loại nguy hiểm cấp D (cấp cao nhất).

Trong 10 năm qua, TP.HCM mới tháo dỡ để xây mới 32 chung cư cũ với khoảng 4.000 hộ gia đình. Tốc độ cải tại chung cư cũ tại đây còn quá chậm.

Được biết, năm 2017, TP.HCM đã đặt mục tiêu phấn đấu cải tạo, sửa chữa 10 chung cư (16 lô), bồi thường giải phóng mặt bằng 5 chung cư (7 lô); tháo dỡ 5 chung cư (8 lô) bị hư hỏng nặng, nguy hiểm. Thành phố cũng sẽ khởi công 6 chung cư tại vị trí các chung cư cũ đã tháo dỡ với quy mô 1.785 căn hộ.

Mới đây, UBND thành phố cũng đã ban hành quyết định ủy quyền, phân công cho cấp quận, huyện thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến đầu tư cải tạo, sửa chữa chung cư cũ trước năm 1975 và xây dựng chung cư mới thay thế trên địa bàn.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ