Trải nghiệm phiên bản Tuổi Trẻ Online mới Tại đây
RSS

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chính thức được hỗ trợ

12/06/2017 10:26 GMT+7

TTO - 83,5% số đại biểu quốc hội đã bấm nút thông qua Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa để từ 1-1-2018 các doanh nghiệp này có một chỗ dựa lớn từ Nhà nước.

“Căn cứ điều kiện ngân sách, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp trên địa bàn. Thời gian hỗ trợ tối đa là 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê mặt bằng”.

Đây là một trong những nội dung của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mới được 410/442 đại biểu (83,50%) bấm nút thông qua sáng 12-6.

Với 4 chương, 36 điều, Luật đã quy định rõ: tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, nguyên tắc hỗ trợ, nguồn vốn hỗ trợ và các hành vi bị nghiêm cấm trong hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về nguyên tắc, nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa “có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực”.

Trong trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời đáp ứng các điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ thì doanh nghiệp được lựa chọn mức hỗ trợ có lợi nhất.

Trường hợp các doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng đáp ứng điều kiện hỗ trợ thì ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp do nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ hơn.  

Về hỗ trợ, các doanh nghiệp này sẽ được hỗ trợ tiếp cận tín dụng, thuế, kế toán, hỗ trợ mặt bằng sản xuất; công nghệ, cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật và khu làm việc chung, mở rộng thị trường, hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.

Luật cũng quy định cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thực hiện công khai nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục, nguồn kinh phí thực hiện, kết quả thực hiện và các thông tin khác có liên quan.

Việc công khai được thực hiện dưới hình thức niêm yết công khai tại cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của cơ quan thực hiện hỗ trợ và Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2018.

ĐỨC BÌNH

Bình Luận (1)

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top