Trở về Tuổi Trẻ Online phiên bản cũ Tại đâyGóp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Thời gian và nguyên tắc giao dịch của khớp lệnh liên tục

29/07/2007 15:01 GMT+7

TTO - * Tôi không biết thời gian giao dịch khi sàn TP.HCM áp dụng khớp lệnh liên tục có thay đổi gì không? Và nguyên tắc khớp lệnh liên tục sẽ như thế nào? (huumaitg@yahoo...)

- Theo quy định của TTGDCK TP.HCM, thời gian giao dịch khi sàn bắt đầu áp dụng phương thức giao dịch liên tục như sau:

1. Thời gian giao dịch

a. Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư:

- Từ 8g30 đến 9g00 : Khớp lệnh định kỳ (xác định giá mở cửa)

- Từ 9g00 đến 10g00 : Khớp lệnh liên tục

- Từ 10g00 đến 10g30 : Khớp lệnh định kỳ (xác định giá đóng cửa)

- Từ 10g30 đến 11g00 : Giao dịch thỏa thuận

- 11g00 : Đóng cửa

b. Đối với trái phiếu

- Từ 8g30-11g00 : Giao dịch thỏa thuận

Nguyên tắc khớp lệnh

a. Ưu tiên về giá:

- Lệnh mua có mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước;

-Lệnh bán có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước;

b. Ưu tiên về thời gian:

Trường hợp các lệnh mua hoặc lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

TTO