Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Thời điểm nào được tăng lương căn bản lên 1.350.000 đồng?

24/12/2010 09:08 GMT+7

TTO - * Tôi đang làm tại một doanh nghiệp ở KCN Mỹ Phước I, Bến Cát, Bình Dương. Hiện tôi đang sống ở TP.HCM. Theo tôi được biết, tháng 1-2011 Nhà nước sẽ tăng lương căn bản lên 1.350.000 đồng.

Tuy nhiên phòng nhân sự công ty thông báo đến tháng 7-2011 công ty tôi mới được tăng lương. Tôi muốn biết khu vực nào không được tăng lương trong tháng 1, nhờ Tuổi Trẻ Online giúp tôi.

(hoacolau…@zing.vn)

- Điều 2 nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29-10-2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động quy định về mức lương tối thiểu vùng như sau:

Mức lương tối thiểu vùng để trả công đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường ở các doanh nghiệp quy định tại điều 1 nghị định số 108/2010/NĐ-CP theo vùng như sau:

1. Mức 1.350.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng I;

2. Mức 1.200.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng II;

3. Mức 1.050.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng III;

4. Mức 830.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng IV.

Theo quy định tại điều 3 nghị định số 108/2010/NĐ-CP thì địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định tại phụ lục I và phụ lục II ban hành kèm theo nghị định 108/2010/NĐ-CP.

Theo điều 6 nghị định số 108/2010/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng quy định tại điều 2 nghị định số 108/2010/NĐ-CP được áp dụng như sau:

a) Các địa bàn quy định tại phụ lục I kèm theo nghị định số 108/2010/NĐ-CP thực hiện từ ngày 1-1-2011.

b) Các địa bàn quy định tại phụ lục II kèm theo nghị định số 108/2010/NĐ-CP thực hiện từ ngày 1-7-2011.

Theo phụ lục I quy định về danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1-1-2011 thì địa bàn huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương thuộc vùng II. Do đó mức lương tối thiểu áp dụng từ ngày 1-1-2011 đến ngày 30-6-2011 đối với các doanh nghiệp của Việt Nam đóng trên địa bàn huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương là 1.200.000 đồng/tháng.

Theo phụ lục II quy định về danh mục địa bàn vùng được điều chỉnh vùng áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1-7-2011 thì địa bàn huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương thuộc vùng I. Vì vậy mức lương tối thiểu áp dụng từ ngày 1-7-2011 đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương là 1.350.000 đồng/tháng.

Trong khi đó theo quy định tại nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30-10-2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu áp dụng từ ngày 1-1-2010 đối với các doanh nghiệp của Việt Nam đóng trên địa bàn huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương là 880.000 đồng/tháng.

Căn cứ theo các quy định pháp luật nêu trên, bắt đầu từ ngày 1-1-2011 đến ngày 30-6-2011, mức lương tối thiểu của người lao động làm việc cho các doanh nghiệp của Việt Nam đóng trên địa bàn huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương sẽ tăng từ 880.000 đồng/tháng lên 1.200.000 đồng/tháng và đến ngày 1-7-2011 sẽ tăng lên 1.350.000 đồng/tháng.

Luật sư TRỊNH VĂN HIỆP(Văn phòng luật sư Gia Thành)