Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Thích... ăn dơ!

08/06/2017 10:40 GMT+7

TTO - Không tưởng tượng được: lại vừa thêm một chuyện ở tỉnh nọ phía Bắc mua ngan, ngỗng, gà, vịt cấp cho hộ nghèo với giá gấp đôi giá thị trường!

Ngan và vịt giống bán tại thị trường Điện Biên chỉ bằng phân nửa giá các dự án đã mua - Ảnh: Thúy Anh

- Kê giá kiếm chác, chuyện này đâu có mới...

- Kê giá hay không thì chưa biết vì họ giải thích là trong giá này đã có chi phí chuồng trại, thức ăn. Tuy nhiên chiếu theo hợp đồng thì không thấy chuồng trại, thức ăn đâu cả!

- Cái trò mèo chối loanh chối quanh, lạ gì! Nhưng chuyện cấu véo mấy cái dự án hỗ trợ, tăng thu nhập cho người nghèo kiểu này thì đây đâu phải lần đầu. Mấy năm trước, dê cấp cho hộ nghèo ở một huyện xứ Thanh cũng chạy vào nhà ông quan huyện. Rồi mấy ngàn con gà, mấy trăm con nhím cấp cho hộ nghèo cũng đi lạc vào nhà một quan xã xứ Quảng. Ôi kể sao hết heo, bò, gà, vịt dành cho người nghèo đi lạc kiểu này, nói chi chuyện kê giá!

- Kê giá cũng là một kiểu giành ăn. Nhiều nơi quan xã còn giành suất hộ nghèo, hộ cận nghèo cho vợ con mình. Thiệt không hiểu nổi cái cách giành ăn kỳ lạ này!

- Ai chẳng thích ăn. Có điều có một số người có sở thích ăn khác người thôi...

- Họ thích ăn gì?

- Thích... ăn dơ!

BÚT BI