Trở về Tuổi Trẻ Online phiên bản cũ Tại đâyGóp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Thị xã Sầm Sơn thành thành phố thứ 2 của Thanh Hóa

19/04/2017 11:53 GMT+7

Trong phiên họp thứ 9 diễn ra sáng 19-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về quyết định việc thành lập 4 phường thuộc thị xã Sầm Sơn, đồng thời thành lập TP Sầm Sơn trên cơ sở thị xã Sầm Sơn.

Tờ trình của Chính phủ về việc thành lập các phường Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc thị xã Sầm Sơn và thành lập TP Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa đã nêu phương án thành lập 4 phường và TP Sầm Sơn.

Cụ thể, thành lập phường Quảng Cư trên cơ sở toàn bộ 6,42km2 diện tích tự nhiên và 11.403 người của xã Quảng Cư. Thành lập phường Quảng Châu trên cơ sở toàn bộ 7,99km2 diện tích tự nhiên và 9.217 người của xã Quảng Châu.

Thành lập phường Quảng Thọ trên cơ sở toàn bộ 4,69km2 diện tích tự nhiên và 8.472 người của xã Quảng Thọ. Thành lập phường Quảng Vinh trên cơ sở toàn bộ 4,73kmdiện tích tự nhiên và 10.300 người của xã Quảng Vinh.

Đồng thời, thành lập TP Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở toàn bộ 44,94km2 diện tích tự nhiên, 150.902 người và 11 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Sầm Sơn (sau khi thành lập 4 phường Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh).

Sau khi thành lập, TP Sầm Sơn có 44,94km2 diện tích tự nhiên, 150.902 người và 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 8 phường (Bắc Sơn, Trung Sơn, Trường Sơn, Quảng Tiến, Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh) và 3 xã (Quảng Minh, Quảng Hùng, Quảng Đại).

Như vậy sau khi thành lập 4 phường và TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa giữ nguyên số lượng đơn vị hành chính cấp huyện (27 đơn vị) và cấp xã (635 đơn vị) gồm thành 2 thành phố, 1 thị xã và 24 huyện) và chuyển 4 xã thành 4 phường (từ 30 phường, 28 thị trấn và 577 xã, thành 34 phường, 28 thị trấn và 573 xã).

 

CHINHPHU.VN