Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới

13/07/2012 00:01 GMT+7

Tin dịch vụ - Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, cá nhân về vấn đề bình đẳng giới; Bộ LĐ-TB&XH phát động cuộc thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới”dành cho tất cả mọi người là công dân Việt Nam.

Các câu hỏi của cuộc thi tập trung tìm hiểu về Luật Bình đẳng giới và các Nghị định hướng dẫn thi hành luật, một số quy định nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong pháp luật lao động; hiểu biết của thí sinh dự thi về kiến thức xã hội, kiến thức thực tế về bình đẳng giới; có phần liên hệ thực tế ở gia đình, địa phương, tổ chức, cơ quan nơi thí sinh dự thi cư trú và làm việc. Người tham gia xem câu hỏi cuộc thi tại đây

Bài dự thi thể hiện trên giấy A4, viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt, không nhận bài sao chụp, photocopy, trình bày sạch sẽ, rõ ràng, đánh số trang theo thứ tự, không dùng ký hiệu riêng. Ban tổ chức khuyến khích bài thi mở rộng sáng tạo, có hình ảnh minh họa. Phía trên bài dự thi phải ghi rõ thông tin cá nhân (họ, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, nơi thường trú hoặc cơ quan, đơn vị công tác, số điện thoại liên lạc).

Thời hạn nhận bài dự thi: Từ nay đến ngày 30-9-2012.

Tác giả gửi bài dự thi qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Báo Lao động – Xã hội (Số 73 Nguyên Hồng, quận Đống Đa, Hà Nội) hoặc gửi về Sở LĐ-TB&XH nơi gần nhất (đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Hoặc gửi bài dự thi qua email: thibgd@molisa.gov.vn.

Thông tin chi tiết về cuộc thi, truy cập website: www.molisa.gov.vn, www.genic.molisa.gov.vn, www.ubphunu-ncfaw.gov.vn.

MC5wshqd.jpg

Nguồn: Bộ LĐ-TB&XH