Trở về Tuổi Trẻ Online phiên bản cũ Tại đâyGóp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Thêm hỗ trợ cho người cận nghèo mua BHYT

26/08/2016 00:15 GMT+7

TTO - UBND TP.HCM vừa chấp thuận hỗ trợ 30% kinh phí mua bảo hiểm y tế (BHYT) cho đối tượng hộ cận nghèo không có khả năng đóng BHYT theo số lượng thống kê thực tế của Sở Lao động - thương binh và xã hội TP, nguồn kinh phí thực hiện từ tiền kết dư BHYT năm 2015.

Theo Bảo hiểm xã hội TP, năm 2015 quỹ BHYT tại TP kết dư trên 1.100 tỉ đồng. Theo quy định, tiền kết dư này được để lại cho địa phương để sử dụng khoảng 220 tỉ đồng.

Từ giữa tháng 6-2016, Bảo hiểm xã hội TP đã trình đề nghị UBND TP cho sử dụng 220 tỉ đồng này để hỗ trợ mua BHYT cho 81.795 người thuộc hộ gia đình cận nghèo và gần 1,5 triệu học sinh, sinh viên đã tham gia BHYT nhưng thẻ bảo hiểm sẽ hết hạn ngày 31-12-2016.

Tổng kinh phí hỗ trợ mua BHYT cho hai nhóm đối tượng này của 6 tháng cuối năm 2016 (hộ cận nghèo) và năm 2017 (học sinh, sinh viên) là hơn 106 tỉ đồng. Với 114 tỉ đồng kết dư còn lại, Bảo hiểm xã hội TP đề xuất chuyển sang năm 2017 để tiếp tục mua BHYT cho hai nhóm đối tượng trên.

Theo bà Nguyễn Thị Thu - phó giám đốc Bảo hiểm xã hội TP, tính đến ngày 30-6-2016 toàn TP có 5,87 triệu người tham gia BHYT, còn thiếu khoảng 450.000 người so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao cho TP năm 2016 là phải có khoảng 6,32 triệu người tham gia, tức phải đạt tỉ lệ 77% dân số TP tham gia BHYT trong năm nay.

Hiện Bảo hiểm xã hội TP đang phối hợp với Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá của TP thực hiện quyết định này của UBND TP. Tuy nhiên, tại TP năm 2016 dù gần 81.800 người thuộc đối tượng cận nghèo đã được ngân sách TP hỗ trợ 70% kinh phí mua BHYT, chỉ phải đóng 30% kinh phí để mua nhưng nhiều người vẫn chưa mua BHYT vì không có khả năng đóng 30% này, do vậy Bảo hiểm xã hội TP mới đề xuất hỗ trợ thêm 30% kinh phí còn lại này.

Riêng học sinh, sinh viên dù đã được ngân sách hỗ trợ 30% kinh phí mua BHYT nhưng để tạo điều kiện cho các em tiếp tục tham gia BHYT, Bảo hiểm xã hội TP đề xuất hỗ trợ thêm 10% mức đóng BHYT từ nguồn kết dư này để nâng mức hỗ trợ cho các em lên 40% kinh phí đóng. Tuy nhiên, đề xuất này chưa được UBND TP đồng ý.

L.TH.H.