Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

​Thanh tra việc vận hành liên hồ chứa trên 6 lưu vực sông

18/10/2016 18:44 GMT+7

TTO - Bộ Tài nguyên - môi trường (TN-MT) vừa quyết định thành lập đoàn thanh tra thực hiện thanh tra việc chấp hành các quy định về quy trình vận hành liên hồ chứa trên 6 lưu vực sông.

Ông Hoàng Văn Bảy, cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, được giao làm trưởng đoàn. 

Theo quyết định, Bộ TN-MT yêu cầu đoàn thanh tra làm rõ việc chấp hành các quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa của các chủ hồ trên các lưu vực sông Hồng, sông Mã, sông Cả, sông Trà Khúc, sông Kôn - Hà Thanh và sông Hương.

Tại 6 lưu vực sông kể trên, bộ xác định hiện có 22 hồ chứa vận hành theo quy trình liên hồ chứa thuộc đối tượng thanh tra gồm: hồ Hủa Na (chủ hồ là Công ty CP thủy điện Hủa Na), Cửa Đạt, đập Bái Thượng (Công ty TNHH MTV Sông Chu), Bản Vẽ (Công ty Thủy điện Bản Vẽ), Khe Bố (Công ty CP phát triển Điện lực VN), Đak Drinh (Công ty CP thủy điện Đak Drinh), Nước Trong (Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 6), đập Thạch Nham (Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Quảng Ngãi), Bình Định, Văn Phong (Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định), Vĩnh Sơn A, Vĩnh Sơn B (Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh), Vĩnh Sơn 5 (Công ty CP đầu tư Vĩnh Sơn), Hương Điền (Công ty CP đầu tư HD), Bình Điền (Công ty CP thủy điện Bình Điền), Tả Trạch (Ban Quản lý đầu tư xây dựng Thủy lợi 5), Sơn La (Công ty thủy điện Sơn La), Hòa Bình (Công ty thủy điện Hòa Bình), Thác Bà (Công ty CP thủy điện Thác Bà), Tuyên Quang (Công ty thủy điện Tuyên Quang), Lai Châu (Tập đoàn Điện lực VN), Bản Chát, Huội Quảng (Công ty thủy điện Huội Quảng - Bản Chát).

Cũng theo quyết định, đoàn thanh tra bao gồm lãnh đạo Cục Quản lý tài nguyên nước, đại diện các sở TN-MT các địa phương, đài khí tượng thủy văn khu vực trong quá trình thanh tra tại các lưu vực sông có liên quan.

Theo một lãnh đạo Cục Quản lý tài nguyên nước, quá trình thanh tra sẽ làm rõ việc tuân thủ các quy định của giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và quy định của pháp luật trong khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước của các chủ hồ.

Sau thanh tra ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý hoặc kiến nghị cơ quan xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về tài nguyên nước. Thời hạn thanh tra 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra đối với các đơn vị.

 

 

XUÂN LONG