Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Thanh toán tiền đồng chi trả vượt 6 tháng lương cơ sở thế nào?

23/11/2016 14:57 GMT+7

TTO - Báo Tuổi Trẻ có đề cập việc người bệnh đã tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) 5 năm liên tục sẽ không phải đồng chi trả viện phí khi đi khám, chữa bệnh nếu đã đóng đồng chi trả vượt mức 6 tháng lương cơ sở.

Tôi đã đóng đồng chi trả vượt nhưng chưa được hưởng quyền lợi này. Xin hỏi thủ tục thanh toán phần vượt này thế nào?

Tôi đã đóng đồng chi trả vượt 6 tháng lương cơ sở và đã nộp hồ sơ xin thanh toán lại phần đóng vượt này nhưng chưa được thanh toán lại. Trường hợp của tôi giải quyết ra sao?

MỘT SỐ BẠN ĐỌC

* Ông Cao Văn Sang (giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM) trả lời:

- Theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội VN, người có thẻ BHYT có thời gian tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục (gọi tắt tham gia đủ 5 năm) và đã đóng đồng chi trả khi đi khám, chữa bệnh lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (hiện là 7,26 triệu đồng) sẽ không phải đồng chi trả nữa.

Nếu đã phải đồng chi trả vượt 7,26 triệu đồng sẽ được thanh toán lại phần vượt tính từ thời điểm đủ 5 năm.

Những trường hợp này cần mang thẻ BHYT và các hóa đơn viện phí (bản chính) đến cơ quan Bảo hiểm xã hội để được thanh toán lại phần vượt và được cấp giấy không đồng chi trả.

Ví dụ 1, ông Lê Văn A tham gia đủ 5 năm vào ngày 31-12-2015. Từ tháng 1 đến 1-11-2016, ông A đi khám bệnh nhiều lần và đã đóng đồng chi trả hết 20 triệu đồng.

Khi mang chứng từ đến cơ quan Bảo hiểm xã hội, ông A sẽ được thanh toán lại tiền đồng chi trả là: 20 triệu đồng - 7,26 triệu đồng = 12,74 triệu đồng và được cấp giấy chứng nhận không đồng chi trả trong năm kể từ ngày 1-11.

Ví dụ 2, bà Trần Thị B tham gia đủ 5 năm vào ngày 31-5-2016. Từ ngày 1-1 đến 10-11, bà B đã đồng chi trả viện phí hết 25 triệu đồng.

Hóa đơn bà B mang đến đề nghị thanh toán thể hiện từ ngày 1-1 đến 31-5 bà đã đóng đồng chi trả 10 triệu đồng, còn số tiền đồng chi trả từ ngày 1-6 (thời điểm đủ 5 năm) đến ngày 10-11 là 15 triệu đồng.

Khi đó bà B sẽ được thanh toán lại số tiền là: 15 triệu đồng - 7,26 triệu đồng = 7,74 triệu đồng và được cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp giấy chứng nhận không đồng chi trả trong năm kể từ ngày 10-11.

Ví dụ 3, ông Võ Văn C tham gia đủ 5 năm vào ngày 31-3-2016. Ngày 1-7, ông C mang hóa đơn chứng từ đến cơ quan Bảo hiểm xã hội và đã được cấp giấy không đồng chi trả từ 1-7 nhưng chưa được thanh toán lại phần đã đóng vượt.

Vì vậy, ông C cần mang hóa đơn đến để được thanh toán lại số tiền vượt từ ngày 31-3 (thời điểm đủ 5 năm liên tục) đến ngày 30-6 (trước ngày được cấp giấy không đồng chi trả).

Bãi bỏ quy định không cần thiết về bảo hiểm y tế

​TTO - “Chúng ta nói khách hàng là thượng đế thì các quy định hành chính thực sự không cần thiết trong quản lý bảo hiểm y tế (BHYT) cần bãi bỏ. Đi mua BHYT mà bắt người ta trình đủ các loại giấy tờ thì không ổn”.

L.TH.H. thực hiện