Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây
Tag: #

Thành phố sinh thái

Hội An xây dựng thành phố sinh thái

Hội An xây dựng thành phố sinh thái

UBND TP. Hội An vừa thông qua kế hoạch hành động xây dựng Hội An "Thành phố sinh thái - nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường của doanh nghiệp".