Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Tăng thuế môi trường là 'trách nhiệm công dân'

15/06/2017 15:45 GMT+7

TTO - Trong khi dư luận không đồng tình với đề án tăng thuế môi trường thì ông chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu lại tuyên bố ủng hộ chủ trương tăng thuế với quan điểm “tăng thuế xăng, người dân có trách nhiệm đóng góp”.


Có ý kiến cho rằng lồng ghép “trách nhiệm công dân” vào đây là khiên cưỡng. Sắp tới, nếu đại biểu Quốc hội nào bỏ phiếu phản bác đề án thì đại biểu ấy là người không có trách nhiệm với đất nước hay sao?

Thấu lý cũng phải đạt tình

Chả lẽ yêu nước có mình ông chăng.

Dự án BOT 'ăn dày'

TTO - Bộ GTVT đã rà soát doanh thu của 13 dự án BOT, qua đó điều chỉnh giảm thời gian thu phí tổng cộng tới 92 năm, riêng dự án đường tránh TP Thanh Hóa giảm 20 năm (tới 2/3 thời gian).

Thanh tra doanh nghiệp để... xin phong bì

TTO - Nghị quyết 35/2016/NQ-CP của Chính phủ quy định chỉ tiến hành thanh tra doanh nghiệp một lần/năm, nhưng thực tế các đoàn rất siêng đi khiến doanh nghiệp oải vì tiếp đón, đãi đằng.

LÊ LA