Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Tăng mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

13/12/2009 04:30 GMT+7

TT - Bảo hiểm xã hội TP.HCM vừa hướng dẫn tỉ lệ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

Theo đó, từ ngày 1-1-2010 tỉ lệ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thay đổi như sau: mức đóng bảo hiểm xã hội là 22% (doanh nghiệp đóng 16%, người lao động đóng 6% - hiện nay doanh nghiệp đóng 15%, người lao động đóng 5%), bảo hiểm y tế là 4,5% (doanh nghiệp đóng 3%, người lao động đóng 1,5% - hiện nay doanh nghiệp đóng 2%, người lao động đóng 1%), bảo hiểm thất nghiệp là 2% (doanh nghiệp đóng 1%, người lao động đóng 1%).

Ông Đỗ Quang Khánh - phó giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM - cho biết mức đóng các khoản bảo hiểm trên dựa vào mức lương trong hợp đồng lao động. Theo quy định, từ năm 2010 cứ hai năm một lần doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội thêm 2% cho đến khi đạt mức 22%.

Tương ứng với thời gian trên, người lao động đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức 8%.

TRUNG CƯỜNG