Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Tăng lương tối thiểu từ 1-1-2013

09/12/2012 14:34 GMT+7

Tin dịch vụ - Bắt đầu từ ngày 1-1-2013, người lao động sẽ nhận được mức lương tối thiểu cao hơn mức lương hiện nay khoảng 250.000 – 350.000 đồng/tháng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 103/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động, thay thế Nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22-8-2011.

Theo đó, từ ngày 1-1-2013 sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 1.650.000 - 2.350.000 đồng/tháng. Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1/1/2013 (đồng/tháng): Vùng I là 2.350.000 đồng, vùng II là 2.100.000 đồng, vùng III là 1.800.000 đồng, vùng IV là 1.650.000 đồng.

Đối tượng áp dụng bao gồm doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp FDI); hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động. Bên cạnh đó, Nghị định trên cũng áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động...

Nghị định cũng nêu rõ, mức lương tối thiểu vùng quy định như trên là cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận tiền lương, bảo đảm mức tiền lương không được thấp hơn mức lương tối thiểu. Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20-1-2013. Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này được áp dụng từ ngày 1-1-2013.

3LK3C8Pq.jpg

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ