Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Sẽ có đường sắt cao tốc TP.HCM - Nha Trang, Hà Nội - Vinh

16/10/2016 11:23 GMT+7

TTO - Việc xây mới tuyến đường sắt tốc độ cao nhằm phục vụ hành khách với chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu bổ sung qui định về cấp kỹ thuật đường sắt tốc độ cao vào tiêu chuẩn ngành và tiêu chuẩn quốc gia về cấp kỹ thuật đường sắt.

Đồng thời, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án để trình hội đồng thẩm định Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ thông qua trong năm 2017. Sau đó trình Bộ Chính trị, Ban chấp hành trung ương cho ý kiến và trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư vào năm 2018.

Phó thủ tướng cũng chỉ đạo khi được Quốc hội thông qua, cần chuẩn bị kỹ về thiết kế kỹ thuật và nguồn vốn để năm 2022-2030 thực hiện xong các dự án và ưu tiên làm trước đoạn đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Vinh và TP.HCM - Nha Trang.

Đồng thời giao các bộ Kế hoạch và đầu tư, tài chính, công thương, giáo dục và đào tạo… nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách huy động vốn, các đề án về phát triển, đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ phát triển đường sắt tốc độ cao.

Hiện nay đường sắt Bắc Nam có nhiều hạn chế, không bảo đảm an toàn vì giao cắt với đường bộ và đường dân sinh nên hạn chế  tốc độ chạy tày và đe dọa an toàn giao thông. 

Việc xây mới  tuyến đường sắt tốc độ cao nhằm phục vụ hành khách với chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Tuy nhiên, dự án đường sắt Bắc Nam tốc độ cao cần quy trình thủ tục đầu tư kéo dài, nhu cầu vốn rất lớn, khả năng thu hồi vốn rất khó khăn. Do đó, phó Thủ tướng chính phủ yêu cầu phải nghiên cứu dự án thận trọng, có tính toán phân kỳ đầu tư phù hợp.

N.ẨN