Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Sắp tăng tiền công tác phí cho công chức, viên chức

10/11/2016 07:15 GMT+7

Tiền khoán thuê phòng nghỉ khi đi công tác dự kiến sẽ tăng, tùy đối tượng và vùng miền đi công tác, công chức, viên chức có thể được nhận 450.000 đồng/ngày/người...

Cán bộ đi công tác, họp hành ở một số địa phương có thể được thanh toán đến 450.000đ/người/ngày. Ảnh: Tại một hội nghị ở Hà Nội. Ảnh: Việt Hà
Cán bộ đi công tác, họp hành ở một số địa phương có thể được thanh toán đến 450.000đ/người/ngày. Ảnh minh họa: Tại một hội nghị ở Hà Nội. Ảnh: Việt Hà

 

Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo về chế độ khoán công tác phí đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tăng khá mạnh. Bộ Tài chính tính toán từ năm 2017, công chức viên chức đi công tác sẽ được khoán tiền thuê phòng nghỉ tăng 100.000 đồng so với hiện nay. Cụ thể, đi công tác ở quận thuộc Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng và các TP là đô thị loại I thuộc tỉnh, mức khoán tối đa là 450.000 đồng/ngày/người.

Đi công tác tại huyện thuộc các TP trực thuộc trung ương, tại thị xã, TP thuộc các địa phương còn lại thì mức khoán là 350.000 đồng/ngày/người... Lãnh đạo cấp bộ trưởng, thứ trưởng và các chức danh tương đương nếu nhận khoán thì mức khoán phòng nghỉ là 1 triệu đồng/ngày/người.

Ngoài ra, mức thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng cũng được Bộ Tài chính dự kiến nâng thêm 200.000 đồng so với hiện nay. Theo đó, đối với cán bộ cấp xã, cơ quan nhà nước thường xuyên phải đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng thì tiền công tác phí hỗ trợ gửi xe, xăng xe là 500.000 đồng/người/ tháng. Còn các quy định về tiêu chuẩn mua vé máy bay đi công tác trong nước, phụ cấp lưu trú, mức thanh toán theo hóa đơn thực tế, điều kiện, hồ sơ chứng từ thanh toán... về cơ bản vẫn được giữ như hiện hành.

L.THANH