Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Sao công bố giá thấp, thu giá cao?

13/09/2016 07:41 GMT+7

TTO - Trước khi đến Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM điều trị, người nhà tôi vào trang web của bệnh viện này và thấy giá phòng bốn người là 600.000 đồng/giường/ngày, phòng hai người là 1,2 triệu đồng/giường/ngày.

Tuy nhiên, khi người nhà tôi nhập viện thì giá phòng bốn người lại là 1,2 triệu đồng/người/ngày, còn phòng hai người thực tế là 1,8 triệu đồng/người/ngày.

Tôi cảm thấy như mình bị lừa vì giá phòng giới thiệu trên trang web bệnh viện không đúng với giá thực tế bệnh viện thu và giá thu cao quá vô lý. Khi người nhà tôi thắc mắc thì được nhân viên bệnh viện giải thích là thu thêm dịch vụ y tá chăm sóc cho người bệnh. Tôi cho rằng tiền giường đã bao gồm phí bác sĩ, điều dưỡng khám chữa bệnh và chăm sóc rồi, sao lại còn thu thêm tiền chăm sóc lần nữa?

Một bạn đọc

PGS.TS Nguyễn Hoàng Bắc (giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM) trả lời:

Thực hiện quyết định 1328/QĐ ngày 27-6-2013 của Đại học Y dược TP.HCM, bệnh viện đã tạm thu tiền phòng của tòa nhà mới (khu A) như sau: phòng 1 giường giá 1,8 triệu đồng/ngày/giường, phòng 2 giường giá 1,2 triệu đồng/ngày/giường, phòng 4 giường giá 600.000 đồng/ngày/giường.

Sau khi cân đối chi phí đầu tư và xây dựng, từ ngày 4-8-2016, bệnh viện đã điều chỉnh giá tiền phòng 4 giường lên 800.000 đồng/ngày/giường (các loại phòng khác không thay đổi giá). Tiền giường này chưa cộng chi phí cho bác sĩ khám bệnh hằng ngày, điều dưỡng chăm sóc 24/24, chi phí thân nhân ở lại chăm sóc và các chi phí khác... nên cộng thêm khoản chi phí này vào, bệnh viện thu 1,2 triệu đồng/giường/ngày là đúng. Tiền phòng, chăm sóc y tế và các loại dịch vụ khác, bệnh viện xây dựng dựa trên thông tư 43/2013 của Bộ Y tế.

Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM là bệnh viện công lập, tự chủ về tài chính nên giá phòng được tính theo cơ cấu các yếu tố như chi phí vận hành cơ sở hạ tầng, khấu hao trang thiết bị và cơ sở hạ tầng, duy trì bảo dưỡng trang thiết bị, nhân lực, đào tạo... Giá dịch vụ y tế được công khai trên các phương tiện truyền thông của bệnh viện và được tư vấn kỹ cho người bệnh và thân nhân trước khi nhập viện điều trị.

L.TH.H. ghi