Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Quĩ quốc phòng, an ninh: có tiếp tục thu?

21/03/2008 03:18 GMT+7

TT - Liên tục những ngày qua, người dân ở nhiều quận, huyện của TP.HCM đã gọi đến báo Tuổi Trẻ thắc mắc: Quĩ quốc phòng, an ninh có được tiếp tục thu hay đã bị bãi bỏ? Khoản thu cho quĩ này có khác khoản thu phí an ninh, trật tự đã được miễn toàn bộ theo chỉ thị 24 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định của Bộ Tài chính?

Câu hỏi hôm nay

Nghe đọc nội dung toàn bài:

Bà TRẦN KIM HỒNG - phó phòng quản lý ngân sách quận, huyện, phường, xã, Sở Tài chính TP - cho biết:

- Cho đến thời điểm này, quyết định 96 (năm 2001) của UBND TP ban hành qui định về thu, quản lý và sử dụng Quĩ quốc phòng, an ninh trên địa bàn vẫn còn hiệu lực. Do vậy, việc thu Quĩ quốc phòng, an ninh vẫn còn thu theo quyết định này của UBND TP.

Những năm qua, TP.HCM không thu phí an ninh, trật tự (vừa qua khoản phí này đã được bãi bỏ theo chỉ thị 24 của Thủ tướng Chính phủ). Khoản phí này hoàn toàn khác với khoản đóng góp của dân cho Quĩ quốc phòng, an ninh, được thu theo pháp lệnh dân quân tự vệ và các văn bản qui định liên quan.

* Quyết định 96 của UBND TP như bà vừa đề cập là căn cứ vào pháp lệnh dân quân tự vệ năm 1996 và nghị quyết kỳ họp thứ 6 (năm 2001) HĐND TP khóa VI. Tuy nhiên, pháp lệnh dân quân tự vệ ban hành năm 2004 đang có hiệu lực và nghị định 184 của Chính phủ hướng dẫn thi hành pháp lệnh này cũng ban hành năm 2004. Vì sao quyết định 96 của UBND TP ban hành từ năm 2001 đến nay chưa được điều chỉnh?

- Đến nay, qua trao đổi với các sở, ngành và quận, huyện, Sở Tài chính đã tổng hợp trình UBND TP để điều chỉnh qui định về thu, quản lý và sử dụng Quĩ quốc phòng, an ninh cho phù hợp với pháp lệnh dân quân tự vệ năm 2004 và các qui định liên quan.

* Nghị định 184 của Chính phủ có qui định "Quĩ quốc phòng, an ninh là nguồn thu từ nhân dân, cơ quan, tổ chức đóng góp...". Người dân hiểu "đóng góp" là mang tính tự nguyện, trong khi quyết định 96 của UBND TP có qui định các mức thu và lâu nay được hiểu là khoản thu bắt buộc? Vậy việc thu quĩ này là bắt buộc hay tự nguyện?

- Quĩ quốc phòng, an ninh được thực hiện theo phương thức vận động đóng góp tự nguyện.

* Trong thời gian chờ điều chỉnh quyết định 96 của UBND TP thì Quĩ quốc phòng, an ninh có được tiếp tục thu không, thưa bà?

- Trong thời gian chờ điều chỉnh quyết định 96 của UBND TP cho phù hợp với pháp lệnh dân quân tự vệ năm 2004 và nghị định 184 của Chính phủ như đã đề cập, thì Quĩ quốc phòng, an ninh vẫn thực hiện thu theo quyết định 96 của UBND TP.

QUỐC THANH thực hiện