Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây
Tag: #

Quản lý cán bộ

Hội nghị trung ương 6: Mở đường cho cải cách sâu rộng hơn

Hội nghị trung ương 6: Mở đường cho cải cách sâu rộng hơn

TTO - Vấn đề kiên quyết tinh gọn bộ máy mà Hội nghị trung ương 6 đặt ra cần được hiểu như một cải cách chính trị then chốt, mở đường cho cải cách khác sâu rộng hơn.