Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây
Tag: #

Phong trào bình dân học vụ

Hồn ái quốc đẫm trong từng con chữ

Hồn ái quốc đẫm trong từng con chữ

TT - Mây nước còn ghi nhớ rành / Thời liệt oanh của bao người xưa trung chánh / Vì yêu quốc gia vui lòng hiến thân / Liều mình ra tay tuốt gươm bao lần...