Trở về Tuổi Trẻ Online phiên bản cũ Tại đâyGóp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

​Phê duyệt dự án về đất đai tỉnh Quảng Trị

15/03/2017 16:00 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Trị, vay vốn Ngân hàng Thế giới”.

Theo đó, giao Sở TN&MT Quảng Trị làm chủ dự án và thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị và 9 đơn vị hành chính cấp huyện là TP. Đông Hà, huyện Hướng Hóa, Gio Linh, Cam Lộ, Vĩnh Linh, ĐắKrông, Triệu Phong, Hải Lăng và thị xã Quảng Trị. 

Mục tiêu của dự án nhằm phát triển, vận hành một hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và minh bạch của công tác quản lý đất đai tại tỉnh Quảng Trị thông qua việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.

Dự án gồm 3 hợp phần: tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ đất đai; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và triển khai hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu; quản lý dự án.

Tổng mức đầu tư của dự án là 3.839.430 USD. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 đến năm 2022.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường