Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Nhà giáo có chế độ phụ cấp thâm niên

05/07/2011 05:43 GMT+7

TT - Ngày 4-7, Chính phủ ban hành nghị định 54 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

Theo đó, nhà giáo đủ năm năm (60 tháng) giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1%.

Đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp thâm niên là nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội đã được chuyển xếp lương theo nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hằng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Chế độ phụ cấp thâm niên này được tính hưởng từ ngày 1-5-2011.

L.S.