Trở về Tuổi Trẻ Online phiên bản cũ Tại đâyGóp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

14/11/2011 01:03 GMT+7

TT - Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất VN (18-11-1930 - 18-11-2011), ngày 13-11, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cùng đông đảo bà con xóm Cầu (xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình), nơi có 97% dân số là người dân tộc Mường.

Tổng bí thư nhấn mạnh trải qua các giai đoạn lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc, Mặt trận Dân tộc thống nhất VN, nay là Mặt trận Tổ quốc VN, luôn là nòng cốt trong việc đoàn kết, tập hợp toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Trong giai đoạn mới của cách mạng nước ta, việc giữ gìn và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết nhằm thống nhất ý chí và hành động, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chiến lược theo tinh thần nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã đề ra.

Theo TTXVN