Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Ô danh muôn đời

04/03/2017 08:28 GMT+7

TTO - Một ý tưởng lớn vừa đột quỵ: “Con đường ghi danh” bên bờ hồ Gươm theo đề xuất của ai đó đã bị gạt bỏ!

- Cái loại đề xuất đó nghe là biết chết yểu rồi. Vậy còn “con đường ô danh” thì sao?

- Bêu danh các loại tham quan ô lại, sâu dân mọt nước, vinh thân phì gia, sống đục sống khoét thì đâu có khó. Có điều không biết chọn con đường nào cho... xứng tầm!

- Nhưng mà có cần phải có con đường đó? Bêu cái xấu cũng là để soi rọi cái tốt. Có điều bêu tên ai đó còn phải nghĩ tới con cháu họ, tông môn họ hàng, liệt tổ liệt tông...

- Phải chi những kẻ làm bậy, làm bừa, làm nghèo đất nước trước khi làm xằng cũng biết nghĩ vậy thì đỡ quá!

- Họ nghĩ đó chớ. Nghĩ vậy cho nên nhiều kẻ mới “hi sinh đời bố, củng cố đời con”. Có điều đời bây giờ đã khác: bây giờ bố chẳng cần hi sinh vẫn cứ củng cố con ào ạt. Không còn “một người làm quan cả họ được nhờ” mà là “một người làm quan, cả họ làm quan” luôn!

- Thế thì chẳng có đường nào đủ dài để bêu danh đâu.

- Ờ, nghĩ lại cũng chẳng cần con đường bêu danh nào đâu. “Trăm năm bia đá thì mòn. Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”. Làm bậy thì ô danh muôn đời, chẳng tránh được đâu!

BÚT BI