Trở về Tuổi Trẻ Online phiên bản cũ Tại đâyGóp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Ngân hàng hoàn tiền cho khách mua nếu chủ đầu tư chậm giao nhà

29/06/2015 19:02 GMT+7

TTO - Ngân hàng nhận bảo lãnh phải hoàn tiền cho người mua nhà, chậm nhất sau 1 tháng nếu chủ đầu tư chậm giao nhà theo tiến độ.

Ảnh minh họa

Đây là nội dung được người mua nhà và chủ đầu tư đặc biệt quan tâm, được nêu trong thông tư số 07 vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành và có hiệu lực từ ngày 9-8. 

Ngân hàng Nhà nước quy định ngân hàng nhận bảo lãnh cho chủ đầu tư sẽ phải có trách nhiệm hoàn trả số tiền ứng trước và các khoản tiền khác cho khách hàng nếu chủ đầu tư không thực hiện giao nhà theo tiến độ đã cam kết.

Để bảo vệ quyền lợi của người mua nhà, Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7 quy định chủ đầu tư chỉ được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai khi có bảo lãnh của ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết tất cả ngân hàng trong nước và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đều được nhận bảo lãnh cho các dự án nhà ở. Phí bảo lãnh sẽ do ngân hàng và chủ đầu tư tự thỏa thuận.

Ngoài các quy định chung về hoạt động bảo lãnh ngân hàng, để thực hiện bảo lãnh cho chủ đầu tư dự án bất động sản hình thành trong tương lai, ngân hàng nhận bảo lãnh phải đảm bảo một loạt quy định.

Theo đó, ngân hàng phải đánh giá chủ đầu tư có khả năng thực hiện đúng tiến độ dự án và sử dụng số tiền ứng trước, các khoản tiền khác của khách hàng đã trả cho chủ đầu tư đúng mục đích.

Đồng thời, ngân hàng cam kết bảo lãnh ít nhất 30 ngày kể từ ngày bàn giao nhà cho bên mua, bên thuê mua nhà ở theo thỏa thuận của chủ đầu tư với bên mua, bên thuê mua nhà ở.

L.THANH