Trở về Tuổi Trẻ Online phiên bản cũ Tại đâyGóp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

​Ngân hàng không được cho vay để mua vàng miếng

09/02/2017 15:17 GMT+7

TTO - Theo thông tư 39 vừa được Ngân hàng nhà nước ban hành, kể từ ngày 15-3 các ngân hàng không được cho vay để mua vàng miếng.

Trong thông tư 39 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi chung là ngân hàng) vừa được Ngân hàng nhà nước ban hành cũng xác định một số nhóm nhu cầu vốn các tổ chức tín dụng không được cho vay, gồm nhu cầu vốn để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành, nghề mà pháp luật cấm đầu tư kinh doanh; để thanh toán các chi phí, đáp ứng các nhu cầu tài chính của các giao dịch, hành vi mà pháp luật cấm; để mua, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề mà pháp luật cấm đầu tư kinh doanh.

Cũng trong thông tư nêu trên, điểm rất đáng chú ý là Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chính thức hướng dẫn về lãi suất cho vay giữa ngân hàng đối với khách hàng.

Cụ thể, ngân hàng và khách hàng được thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng, trừ trường hợp NHNN có quy định về lãi suất cho vay tối đa đối với các lĩnh vực cụ thể trong một thời điểm nhất định.

Như vậy, không có mức lãi suất cho vay tối đa, mà giữa ngân hàng với khách vay cùng thỏa thuận để thống nhất mức lãi suất phù hợp.

L.THANH