Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

​New York - Chuyến đi của sự tự hào

14/04/2017 08:00 GMT+7

12 đại diện ưu tú của Chubb Life Việt Nam đã gặp gỡ và báo cáo tổng kết với ông Evan Greenberg - Chủ tịch kiêm TGĐ Điều hành Tập đoàn Chubb về chặng đường phát triển của đội ngũ trong hơn 11 năm qua

Ngày 28-2-2017, 12 đại diện ưu tú của Chubb Life Việt Nam đã có cơ hội gặp gỡ trực tiếp và báo cáo tổng kết với ông Evan Greenberg - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Chubb về chặng đường phát triển của đội ngũ Chubb Life trong hơn 11 năm qua, cùng nhiều hoạch định cho những năm tới. Đây là sự trân trọng mà người lãnh đạo cao nhất của Tập đoàn Chubb dành riêng cho tập thể và những cá nhân đã nỗ lực đóng góp vào sự phát triển của Chubb Life tại Việt Nam. Trong chuyến đi này, các thành viên Ban quản lý cấp cao và Ban điều hành kinh doanh cấp cao của Chubb Life Việt Nam đã tham dự cuộc họp chiến lược và buổi dạ tiệc trang trọng tại New York (Hoa Kỳ) bằng chuyên cơ riêng của Chủ tịch tập đoàn Chubb.

Sẵn sàng trước một chuyến đi với nhiều trải nghiệm tuyệt vời.
Sẵn sàng trước một chuyến đi với nhiều trải nghiệm tuyệt vời.

Xuyên suốt lịch trình, ông Lâm Hải Tuấn, Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam cùng các cộng sự đã có dịp trao đổi với các thành viên cấp cao của tập đoàn về chiến lược phát triển của Chubb Life trong thời gian tới.

Nhịp cầu Chubb Life năm 2017

T.T