Trở về Tuổi Trẻ Online phiên bản cũ Tại đâyGóp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Nâng mức lương tối thiểu cho cán bộ, công chức

27/12/2011 07:52 GMT+7

TT - Tập trung nâng mức lương tối thiểu của cán bộ, công chức để từng bước bảo đảm mức sống tối thiểu của cán bộ, công chức và tương quan với mặt bằng tiền lương trên thị trường lao động.

Đó là mục tiêu hàng đầu của định hướng cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ xây dựng và đưa ra lấy ý kiến tại hội thảo ngày 26-12.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết theo nghị quyết của Quốc hội, từ đầu tháng 5-2012 sẽ điều chỉnh mức lương tối thiểu chung áp dụng với cán bộ, công chức từ 830.000 đồng/tháng hiện nay lên 1,05 triệu đồng/tháng.

Bộ Nội vụ đề nghị ba phương án để lựa chọn thực hiện mức lương tối thiểu đối với cán bộ, công chức. Theo quy định hiện hành thì phương án cao nhất là 3,15 triệu đồng/tháng và thấp nhất là 1,68 triệu đồng/tháng, phương án còn lại là 2 triệu đồng/tháng.

Về mức lương tối thiểu đối với viên chức sự nghiệp, Bộ Nội vụ đưa ra hai phương án: áp dụng lương tối thiểu vùng như đối với doanh nghiệp hoặc áp dụng lương tối thiểu như đối với cán bộ, công chức.

V.V.THÀNH