Trở về Tuổi Trẻ Online phiên bản cũ Tại đâyGóp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Muốn được xin lỗi phải làm đơn yêu cầu

17/04/2017 15:38 GMT+7

TTO - Dự thảo Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi) quy định “muốn được xin lỗi công khai người bị oan sai phải làm đơn yêu cầu”.

Dự thảo Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi) vẫn giữ một quy định hiện hành, theo đó “muốn được xin lỗi công khai người bị oan sai phải làm đơn yêu cầu”.

Nhiều đại biểu QH cho rằng đó là quy định vô lý, nhà nước làm oan thì phải chủ động tổ chức xin lỗi công khai. Mặt khác luật cũng cần quy định thiết chế xin lỗi thể hiện sự nghiêm túc, tránh tình trạng “lúc bắt người thì hoành tráng, còn khi xin lỗi người bị oan chỉ... 2 phút là xong”.

Thua đơn, thiệt kép, là dân

Bởi chưng cán bộ nắm phần đằng chuôi

LÊ LA