Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Muốn bán lại cổ phần trong công ty

13/08/2010 17:00 GMT+7

TTO - * Trước đây tôi làm việc tại Công ty TNHH Vinamit. Trong thời gian tôi làm việc tại đây thì vào năm 2007 công ty có ký hợp tác với quỹ đầu tư Indochina Capital để cổ phần hóa và bán cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên của công ty.

Tôi có đăng ký để mua cố phiếu với số lượng là 1.200 cố phiếu, mệnh giá là 10.000 vnd/cp nhưng số tiền bán thực tế của công ty Vinamit cho nhân viên là 80.000 đ/cổ phiếu, vì vậy số tiền thực tế tôi phải trả là cho 1.200 cổ phiếu là 96.000.000 đồng. Tôi nhận được 1 quyển số chứng nhận cổ đông của công ty Vinamit.

Nhưng cuối cùng việc ký kết giữa công ty Vinamit và quỹ đầu tư Indochina Capital bị hủy bỏ. Vào năm 2008 tôi đã xin nghỉ làm việc tại công ty Vinamit nên đã đề nghị lãnh đạo công ty bán lại số cổ phiếu đã mua nhưng không được chấp nhận. Một điều lạ ở đây là tôi thấy trong giấy chứng nhận cổ đông có ghi mã cố phiếu của công ty Vinamit là VNM nhưng qua tìm hiểu thì tôi biết đây là mã cổ phiếu của công ty sữa Vinamilk.

Cho đến thời điểm nay theo tôi được biết thì công ty Vinamit vẫn chưa cổ phần. Vì thế nên số cố phiếu tôi mua của công ty Vinamit không thể sang nhượng hay bán lại cho người khác, mà đề nghị công ty Vinamit mua lại số phiếu trên của tôi thì công ty không đồng ý. Trong suốt thời gian từ lúc mua cổ phiếu đến nay tôi chỉ được công ty thông báo số tiền lãi cổ phiếu năm 2008 được hơn 3.000.000 đồng, tôi cũng không được công ty mời hợp cổ đông, cũng không thấy bất kỳ bản công bố báo cáo tài chính năm 2008 của công ty. Riêng năm 2009 cho đến hôm nay thì tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về việc chia lãi cổ đông 2009.

Như vậy trong trường hợp này cho tôi hỏi công ty Vinamit đã bán cổ phiếu cho nhân viên có đúng luật chưa, nếu chưa thì giờ tôi muốn công ty Vinamit phải mua lại số cổ phiếu của tôi đúng bằng số tiền mà tôi đã trả cho công ty lúc đầu có được không. Kính mong quý tòa soạn tư vấn dùm tôi.

(Truong Chinh, ttchh2003@...)

- Trả lời:

Do bạn không nói rõ loại cổ phiếu của bạn là cổ phiếu phổ thông hay cổ phiếu ưu đãi hạn chế chuyển nhượng và một số vấn đề khác nên theo những gì tôi hiểu từ thông tin bạn cung cấp, tôi xin trả lời như sau:

1. Theo các phương tiện thông tin đại chúng, Công ty Vinamit đã được chuyển thành công ty cổ phần vào năm 2007, vì thế theo Luật doanh nghiệp năm 2005, công ty có quyền chào bán cổ phần. Tuy nhiên, nếu công ty chào bán cổ phần cho hơn 100 nhà đầu tư thì phải tuân thủ theo qui định của Luật chứng khoán, trước khi chào bán phải đăng ký chào bán với UBCKNN và chỉ được chào bán sau khi UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phần ra công chúng.

2. Mã cổ phần là VNM có thể là do công ty Vinamit tự quy định ngẫu nhiên trùng hợp với mã cổ phiếu Vinamilk.

3. Bạn muốn bán lại cổ phần của bạn thì có thể thương lượng với hội đồng quản trị của công ty Vinamit để bán hoặc bán cho cổ đông hoặc nhà đầu tư khác với giá thỏa thuận.

4. Về quyền của cổ đông phổ thông, theo điều 79 Luật doanh nghiệp 2005, cổ đông phổ thông có các quyền sau đây:

a) Tham dự và phát biểu trong các Đại hội cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền; mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

b) Được nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c) Được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty;

d) Được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông khác và cho người không phải là cổ đông, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 84 của Luật này;

đ) Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;

e) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, sổ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

g) Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty;

h) Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề thuế - phí khi giao dịch chứng khoán, thủ tục mua bán, góp vốn doanh nghiệp hoặc bài vở cộng tác, bạn đọc gửi về mục "Tư vấn chứng khoán" tại địa chỉ: tto@tuoitre.com.vn.

Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode). Chân thành cảm ơn.

Tuổi Trẻ Online

LÊ VĂN THÀNH(Trung tâm nghiên cứu và đào tạo chứng khoán, UBCKNN)