Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Luật, nghị quyết vô nghĩa nếu không tổ chức thực hiện tốt

05/02/2013 09:49 GMT+7

TT - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định như vậy tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc triển khai các nghị quyết của Quốc hội, ngày 4-2.

“Luật đã tốt rồi, nghị quyết đã tốt rồi nhưng không tổ chức thực hiện tốt thì luật, nghị quyết cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nghị quyết của Quốc hội có đi vào cuộc sống hay không, có được tổ chức thực hiện tốt hay không thì đại biểu Quốc hội phải giám sát. Chỗ nào cản trở, nghị quyết nào làm chưa tốt thì đại biểu Quốc hội, HĐND phải biết” - ông Hùng nói.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền cho rằng: “Điều quan trọng trong công tác giám sát là phải quyết tâm, phải có bản lĩnh, giám sát phải chỉ rõ được địa chỉ trách nhiệm mới có hiệu quả, chứ giám sát mà kết luận chung chung thì chỉ như đấm vào không khí”.

Tại kỳ họp thứ 4 vừa qua, Quốc hội ban hành bảy nghị quyết, trong đó có những nghị quyết đáng chú ý như nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; nghị quyết về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai; nghị quyết việc lấy phiếu nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992...

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các cơ quan có trách nhiệm khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết đảm bảo khi các luật, nghị quyết có hiệu lực thi hành thì đã đủ văn bản hướng dẫn.

LÊ KIÊN