Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Lợi nhuận được chia sau thuế có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

04/03/2008 01:05 GMT+7

TT - Công ty chia lợi nhuận cho giám đốc sau khi đóng thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Vậy khoản thu nhập này có chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo qui định hiện hành và theo luật thuế mới từ 1-1-2009 không?

Minhchau...@yahoo.com.vn

Nghe đọc nội dung toàn bài:

- Loại hình công ty theo câu hỏi của bạn không rõ là gì, do vậy chúng tôi tạm đưa vào trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hoặc cổ phần.

Trong trường hợp là công ty TNHH hoặc cổ phần, giám đốc công ty có thể là thành viên góp vốn do hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị công ty cử, hoặc là người được thuê, được nhận tiền lương, tiền thù lao cho chức danh giám đốc, và các khoản chi này được hạch toán vào chi phí của công ty. Thu nhập từ tiền lương hoặc thù lao này của giám đốc, theo qui định pháp luật hiện nay cũng như theo Luật thuế TNCN có hiệu lực từ 1-1-2009, đều phải chịu thuế TNCN.

Riêng phần lợi nhuận mà giám đốc được chia sau khi công ty đóng thuế TNDN, nếu giám đốc là thành viên góp vốn vào công ty thì hiện nay chưa phải chịu thuế TNCN. Kể từ 1-1-2009, khoản lợi nhuận được chia này gọi là thu nhập từ hoạt động đầu tư vốn và phải nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất 5%.

Luật sư BÙI QUANG NGHIÊM (Đoàn luật sư TP.HCM)