Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Lợi nhuận công ty Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh đạt trên 294 tỉ

01/11/2016 18:27 GMT+7

Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (TTCS) vừa công bố báo cáo Đại hội Cổ đông thường niên ngày 31-10.

Theo đó, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của TTCS năm tài chính 2016 đạt 4.027 tỉ đồng, vượt 22% so với kế hoạch 2015-2016 và tăng 95% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt trên 294 tỉ đồng, vượt 34% so với kế hoạch và tăng 56% so với cùng kỳ. Với kết quả này, thu nhập trên mỗi cổ phiếu SBT đạt 1.493 tỉ đồng.

Số liệu tại ngày 30/6/2016, đơn vị này có vốn chủ sở hữu hợp nhất trên 2.702 tỉ đồng, trong đó vốn điều lệ 1.948 tỉ đồng,  lợi nhuận còn lại chưa phân phối đạt hơn 386 tỉ đồng.

Đại diện công ty cho rằng đây là một kết quả khả quan, nhất là trong tình hình thị trường đang đối mặt với nhiều khó khăn như hiện nay.

MINH HÙYNH