Trở về Tuổi Trẻ Online phiên bản cũ Tại đâyGóp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Lộ bài hết trơn rồi!

20/11/2016 10:37 GMT+7

TTO - Cái vụ tháo dỡ công trình đèn LED nghệ thuật có giá tới 24 tỉ đồng tới đâu rồi?

- Dạ, hoàn thành kế hoạch, đúng quy trình! Mấy cái nón lá nặng cả tạ treo lủng lẳng cần câu cũng hạ xuống an toàn.

- Tốt. Cứ hạ xuống an toàn là tốt. Tiếp theo sẽ làm gì?

- Dạ, sẽ triển khai dự án trang trí mới chào mừng Tết con gà 2017 trên cái khung sắt giàn đèn uy nghi vòi vọi này...

- Tị, Dậu, Sửu tam hạp. Tốt, chú cứ triển khai hạp tuổi anh. Đầu tư bền vững vào, đừng để linh tinh như cái giàn nhạc nước 200 tỉ lôm côm bị khiển trách, cảnh cáo như năm rồi!

- Dạ, nhúng nước 200 tỉ mà chỉ khiển trách, cảnh cáo là chúng em đã tham mưu hết sức rồi đấy ạ...

- Các chú phải nỗ lực vào. Phàm đã làm việc gì là phải toàn tâm toàn ý.

- Dạ...

- Không được để đổ bể. Đổ bể là phải gói kỹ ngay!

- Dạ thưa, sao lần này anh kỹ quá vậy?

- Vì từ giờ trở đi có chuyện gì là đưa đầu vào gông, có mà chạy đằng trời...

- Ủa, sao vậy?

- Vì cái chiêu tẩu vi thượng sách, tham nhũng rồi trốn ra nước ngoài bị mấy thằng đi trước làm lộ bài hết trơn rồi!

BÚT BI