Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây
Tag: #

Kỹ sư bảo hộ lao động

​Khan hiếm kỹ sư bảo hộ lao động

​Khan hiếm kỹ sư bảo hộ lao động

TTO - Ngành bảo hộ lao động là nghề tương đối mới ở Việt Nam, được đào tạo trong khoảng 20 năm trở lại đây, cung cấp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhằm mục đích đảm bảo an toàn, sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động.