Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

​Kiểm tra công tác cán bộ tại Bộ Xây dựng

16/05/2017 15:38 GMT+7

TTO - Sáng 16-5, ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ - trưởng đoàn kiểm tra số 471 của Bộ Chính trị - đã dự hội nghị công bố quyết định kiểm tra công tác cán bộ tại Bộ Xây dựng.

Cùng tham dự hội nghị còn có đồng chí Mai Văn Chính, ủy viên BCH Trung ương Đảng, phó trưởng Ban Tổ chức trung ương, phó trưởng đoàn kiểm tra; các đồng chí trong đoàn Kiểm tra số 471; đồng chí Phạm Hồng Hà, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Ban cán sự Đảng, bộ trưởng Bộ Xây dựng và các đồng chí trong Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng.

Nội dung kiểm tra của Đoàn 471 là kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận số 24-KL/TW ngày 5-6-2012 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020. Và những năm tiếp theo gắn với thực hiện quy chế về bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử, ban hành kèm theo quyết định số 68/QĐ-TW ngày 4-7-2007 của Bộ Chính trị khóa X.

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ là những nhiệm vụ quan trọng trong bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn được nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã đề ra.

Trong đó nghị quyết xác định “Quy hoạch cán bộ là nội dung trọng yếu của công tác cán bộ, đảm bảo cho công tác cán bộ đi vào nề nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài”; “thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giữa các vùng, các ngành, các cấp theo một quy trình chặt chẽ và có chế độ, chính sách thích hợp”.

Tuy nhiên thời gian qua, việc thực hiện kết luận số 24 gắn với việc thực hiện quyết định số 68 còn có những biểu hiện dễ dãi, thiếu chặt chẽ, hiệu quả thấp, thậm chí đã có một số vụ việc vi phạm, sai phạm nghiêm trọng tại một số Đảng bộ, cơ quan, địa phương gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng xấu tới uy tín của Đảng, Nhà nước.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ làm việc tại Bộ Xây dựng và các tổ chức Đảng trực thuộc từ ngày 16-5, đồng thời hoàn thành công tác kiểm tra, báo cáo Bộ Chính trị trước ngày 30-6. 

​Một số cán bộ bị ung thư khỏi bệnh, tiếp tục công tác

TTO - TS.BS Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương cho biết như vậy tại Hội nghị toàn quốc ngành tổ chức xây dựng đảng ngày 4-3.

QUANG THẾ - THÀNH CHUNG