Trở về Tuổi Trẻ Online phiên bản cũ Tại đâyGóp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Không nghỉ phép năm có được hưởng lương?

07/10/2008 05:04 GMT+7

TT - Xin hỏi trong một công ty tư nhân, số tiền trợ cấp thôi việc được tính trên mức lương nào? Không nghỉ phép năm thì khi thôi việc có được hưởng lương không? Có phải mỗi năm được cộng thêm một ngày phép hay không?

- Theo điều 15 nghị định số 114/2002/NĐ - CP ngày 31-12-2002, tiền lương làm căn cứ tính chế độ trợ cấp thôi việc là tiền lương theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của sáu tháng liền kề trước khi sự việc xảy ra, gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có). Theo khoản 3, điều 76 Bộ luật lao động, người lao động do thôi việc hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được trả lương những ngày chưa nghỉ. Số ngày nghỉ hằng năm được tăng thêm theo thâm niên làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động, cứ năm năm được nghỉ thêm một ngày.

(Nhóm công nhân tại TP.HCM)