Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây
Tag: #

Huỳnh Văn Tuôi

Xóa mù chữ ở Sài Gòn - Gia Định

Xóa mù chữ ở Sài Gòn - Gia Định

TT - “I, tờ có móc cả hai. I ngắn có chấm, tờ dài có ngang. O tròn như quả trứng gà. Ô thời đội mũ, ơ là thêm râu”, lời ê a đánh vần vang lên giữa Sài Gòn năm 1945.