Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Hướng dẫn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình

14/08/2012 07:57 GMT+7

TT - Ngày 13-8, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc hướng dẫn việc tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh chủ trì hội nghị.

pFzTvIWA.jpgPhóng to

"Toàn Đảng đang bước vào thời điểm rất thiêng liêng và hệ trọng, đang làm những công việc rất thiêng liêng và hệ trọng. Mỗi cán bộ, đảng viên có trách nhiệm rất lớn đối với đất nước, dân tộc, đối với Đảng, chính vì thế phải phát huy đầy đủ tinh thần trách nhiệm để làm tốt công việc này. Đây là thời điểm phải hết sức tỉnh táo, bình tĩnh, vững vàng, thể hiện cho được bản lĩnh, phẩm chất tốt đẹp của người cộng sản, của người đảng viên cộng sản chân chính của Đảng Cộng sản VN do Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện" - Tổng bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG (Ảnh: TTXVN)

Củng cố niềm tin, quyết tâm

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Theo kế hoạch thực hiện nghị quyết trung ương 4, bắt đầu từ tháng 7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể và từng cá nhân. Bắt đầu từ tháng 8, tiến hành kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể và cá nhân các tỉnh ủy, thành ủy, các tổ chức Đảng, đảng ủy trực thuộc trung ương, tiếp đó sẽ tiến hành triển khai ở các cấp theo kế hoạch.

Hội nghị lần này nhằm phổ biến các công việc, cách làm với mong muốn tăng thêm quyết tâm, tạo niềm tin, cung cấp kinh nghiệm thực tế bước đầu để vận dụng và triển khai thực hiện ở các tỉnh ủy, thành ủy và tương đương.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Lê Hồng Anh trình bày báo cáo của Bộ Chính trị về việc chuẩn bị và tiến hành các bước kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần nghị quyết trung ương 4.

Theo đó, công tác chuẩn bị được tiến hành công phu, nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức bộ phận thường trực ở trung ương chỉ đạo thực hiện nghị quyết và tổ giúp việc bộ phận thường trực; tổ chức lấy ý kiến góp ý để chuẩn bị kiểm điểm tự phê bình và phê bình; chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình với phương châm phòng ngừa, ngăn chặn, “trị bệnh cứu người”, giúp nhau cùng tiến bộ, vì sự trong sạch, vững mạnh của tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của từng thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và vì sự nghiệp chung của Đảng. Tự phê bình và phê bình phải giữ đúng nguyên tắc, có tình đoàn kết thương yêu đồng chí; vừa có lý, có tình vừa phải xử lý nghiêm minh những trường hợp có khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng, nhất là những trường hợp không tự giác nhận và sửa chữa khuyết điểm.

Tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong bốn ngày. Nội dung phát biểu được chuẩn bị kỹ; các vấn đề nổi cộm của tập thể trên cả ba nội dung đều được nêu ra để phân tích. Không khí thảo luận chân thành, thẳng thắn, xây dựng. Kết luận phần kiểm điểm tập thể, Tổng bí thư khẳng định những ưu điểm cơ bản và chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm đã làm rõ và yêu cầu tiếp tục làm rõ thêm một số vấn đề quan trọng nảy sinh trong quá trình kiểm điểm.

Một số kinh nghiệm bước đầu

Qua kiểm điểm đã làm rõ hơn, sâu hơn ưu, khuyết điểm và hạn chế của tập thể và các cá nhân trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên một số vấn đề quan trọng cấp bách về xây dựng Đảng (về trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước, nhất là về các vụ việc Vinashin, Vinalines; về thiếu sót, khuyết điểm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XI và công tác cán bộ; về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; về một số dư luận bức xúc liên quan đến cá nhân, gia đình, vợ con...).

Ngay trong quá trình chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thật sự cầu thị, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý; đã chỉ đạo khẩn trương khắc phục ngay một số khuyết điểm đã rõ, không chờ tới khi tổ chức kiểm điểm Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Cụ thể là tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận... của trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bộ Chính trị đã đề xuất và trình Hội nghị trung ương 5 thảo luận, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị. Lập lại Ban Nội chính trung ương là cơ quan tham mưu cho Ban Chấp hành trung ương, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính; đồng thời là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng.

Bộ Chính trị đã ban hành “Hướng dẫn thực hiện việc chất vấn tại các kỳ họp Ban Chấp hành trung ương”; sửa đổi ngay cách đi công tác ở địa phương, cơ sở theo hướng thiết thực, cụ thể, tránh hình thức, nghi lễ rườm rà.

Ban Bí thư ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; ban hành “Quy định bổ sung, sửa đổi về việc cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra trung ương”.

Bộ Chính trị quyết định điều chuyển, phân công công tác khác đối với một số đồng chí ủy viên Trung ương Đảng; bố trí công tác mới cho một số đồng chí ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết.

Bộ Chính trị đã chỉ đạo Đảng đoàn Quốc hội, Ban Tổ chức trung ương, Ban Dân vận trung ương khẩn trương nghiên cứu, xây dựng quy trình, thủ tục, cách thức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn và một số đề án về công tác cán bộ khác để thực hiện nghị quyết trung ương 4 (khóa XI); quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; cơ chế để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Những việc cần làm tiếp sau kiểm điểm

Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân trong 12 ngày, chia làm hai đợt. Đợt 1 từ ngày 21 đến 25-7: kiểm điểm tự phê bình và phê bình bốn lãnh đạo chủ chốt: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều tham gia đóng góp ý kiến. Đợt 2 từ ngày 1 đến 7-8: Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân các thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư còn lại.

Kết luận phần kiểm điểm cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng bí thư giao Ủy ban Kiểm tra trung ương thẩm tra, xác minh, làm rõ các vấn đề liên quan đến một số đồng chí ủy viên Bộ Chính trị và báo cáo Bộ Chính trị (trong tháng 9-2012) để có kết luận cụ thể.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ chín điểm mới, nổi bật, phát triển thêm so với các đợt kiểm điểm tự phê bình, phê bình để xây dựng Đảng trước đây. Đó là những nỗ lực, kinh nghiệm và kết quả bước đầu có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này, nhằm thực hiện một nội dung, một số nhóm vấn đề về xây dựng Đảng mà nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) tập trung lãnh đạo và nghiêm túc triển khai thực hiện.

Tổng bí thư đặc biệt lưu ý, kiểm điểm nhưng vẫn bảo đảm công việc thường xuyên, không để ảnh hưởng đến công việc chung, phong trào chung.

Sau hội nghị này, các thành viên dự hội nghị sẽ chủ trì, chỉ đạo việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Trong chỉ đạo thực hiện nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, điều quan trọng là phải tạo cho được không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, tin cậy nhau, tin cậy tổ chức, phải giữ vững nguyên tắc, tập trung vào những vấn đề mấu chốt, phải đi đến kết luận. Phải kết hợp tự phê bình và phê bình với việc sửa chữa ngay những khuyết điểm, yếu kém, thực hiện ngay các kết luận, không chờ đến hội nghị tổng kết, bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện thực hiện các công tác thường xuyên và nhiệm vụ trọng tâm khác, nhất là phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, chăm lo công tác đối ngoại.

Tổng bí thư nhấn mạnh để thực hiện nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) đạt kết quả tốt, trước hết phải nhận thức thật đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này, từ đó có quyết tâm thật cao, tin vào thắng lợi và có biện pháp tổ chức, chỉ đạo thật chặt chẽ, tỉ mỉ. Nghị quyết trung ương 4 đã được toàn Đảng, toàn dân đồng tình, nhất trí rất cao vì đã đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn xây dựng Đảng và mong mỏi chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Toàn Đảng, toàn dân đang hi vọng, chờ đợi nhưng cũng không khỏi băn khoăn, lo lắng. Phê bình, tự phê bình là một giải pháp rất quan trọng trong triển khai nghị quyết lần này, có ý nghĩa mở đầu. Đặc biệt, lần này làm từ cấp trên làm xuống nên phải rất chặt chẽ và phải làm có kết quả.

Tổng bí thư yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương tiếp tục bám sát, triển khai nghị quyết, kế hoạch, chỉ thị của trung ương, tiếp thu những kinh nghiệm của trung ương để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, vận dụng cho tốt. Phải có quyết tâm cao, niềm tin lớn, tìm ra cách làm phù hợp, khả thi, theo lộ trình, bước đi hợp lý, chặt chẽ, làm cho bằng được, không làm được phải làm lại. Phải nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng, những điểm mới, yêu cầu, cách làm, bước đi của đợt kiểm điểm lần này để bổ sung điều chỉnh vào chương trình kế hoạch của từng tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương. Phải chuẩn bị kỹ, công phu, tỉ mỉ, hết sức trách nhiệm, bài bản, sau mỗi chặng lại rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, chú ý cuối cùng phải có kết luận cho tập thể, kết luận cho từng cá nhân, việc gì làm được ngay thì làm, việc gì kết luận ngay được thì kết luận, việc gì phải có thời gian thì cho làm tiếp, kể cả điều tra, xác minh, làm rõ, kể cả xây dựng cơ chế, quy chế, quy trình, chính sách.

 TTXVN