Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây
Tag: #

Học bổng New Zealand

Học bổng New Zealand dành cho các nhà lãnh đạo trẻ ASEAN

Học bổng New Zealand dành cho các nhà lãnh đạo trẻ ASEAN

Sinh viên xuất sắc và nhà lãnh đạo tương lai Việt Nam được mời gọi nộp hồ sơ Học bổng Học phí bậc Cử nhân ASEAN của Đại học Victoria tại Wellington – New Zealand.