Trở về Tuổi Trẻ Online phiên bản cũ Tại đâyGóp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người bị ảnh hưởng vụ Formosa

15/05/2017 15:31 GMT+7

TTO - Tiền hỗ trợ được chia sẻ giữa ngân sách nhà nước và công ty Formosa. Các đối tượng được hỗ trợ là hộ cận nghèo, học sinh và sinh viên, hộ làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp.

Ngày 15-5, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các cơ quan liên quan nhanh chóng thực hiện các thủ hỗ trợ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân bị ảnh hưởng do vụ Formosa. Các địa phương phải cố gắng cao nhất để người dân được sử dụng thẻ BHYT sớm nhất là trong tháng 6.

Mức hỗ trợ BHYT từ ngân sách Nhà nước với hộ cận nghèo là 70%, với học sinh và sinh viên 30%; hộ làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ 30%.

Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa chịu trách nhiệm hỗ trợ hộ gia đình cận nghèo 30%, học sinh và sinh viên 70%; hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình 70% và những người thuộc nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình 100%.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các địa phương căn cứ danh sách đối tượng bị thiệt hại do vụ Formosa đã được UBND cấp huyện phê duyệt trước đây, để xác định và cấp thẻ BHYT đúng người.

L.GIANG