Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Giãn thuế thu nhập cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

08/04/2011 07:26 GMT+7

TT - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định 21 về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong một năm. Thuế được giãn là thuế tạm tính hằng quý hiện nay. Tổng mức thuế được giãn gồm cả thuế phải nộp năm 2011 và thuế năm 2010 chuyển sang theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Read this on Tuoitrenews.vn

Cũng theo quyết định 21, các khoản thu nhập từ việc kinh doanh bất động sản, tài chính, bảo hiểm, chứng khoán hoặc thu nhập từ kinh doanh mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu... thì không được giãn nộp thuế. Với thời hạn giãn thuế một năm, quyết định nêu rõ thuế quý 1-2011 doanh nghiệp phải nộp lại trước ngày 30-4-2012, thuế quý 2-2011 phải nộp lại trước 30-7-2012, thuế quý 3-2011 phải nộp lại trước 30-10-2012 và thuế quý 4-2011 phải nộp lại trước 31-3-2013.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ được giãn thuế đáp ứng tiêu chí về vốn hoặc lao động theo nghị định 56/2009 ngày 30-6-2009 của Chính phủ. Cụ thể như sau:

Lĩnh <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

vực

Doanh nghiệp

siêu nhỏ

Doanh nghiệp nhỏ

Doanh nghiệp vừa

Số lao động

Tổng

nguồn vốn

Số lao động

Tổng

nguồn vốn

Số lao động

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

10 người

trở xuống

20 tỉ đồng

trở xuống

Trên

10 đến 200 người

Trên

20 -100 tỉ đồng

Trên

200 - 300 người

Công nghiệp và xây dựng

10 người

trở xuống

20 tỉ đồng

trở xuống

Trên

10 - 200

người

Trên

20 - 100 tỉ đồng

Trên

200 - 300 người

Thương mại và dịch vụ

10 người

trở xuống

10 tỉ đồng

trở xuống

Trên

10 - 50 người

Trên

10- 50

tỉ đồng

Trên

50 - 100 người

C.V.KÌNH