Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Eximbank mua cổ phiếu quỹ để giảm chi phí cổ tức

10/12/2013 03:30 GMT+7

TT - Ngân hàng Eximbank vừa công bố kế hoạch mua cổ phiếu quỹ đợt 1, bắt đầu từ ngày 18-12-2013 đến 6-1-2014.

Theo đó, ngân hàng này dự kiến mua lại tối thiểu 330.000 cổ phiếu, tối đa 11 triệu cổ phiếu thông qua phương thức thỏa thuận, khớp lệnh tại sàn với giá mua không quá 14.500 đồng/cổ phiếu.

Nguồn vốn thực hiện giao dịch trích từ thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển. Theo giải thích từ Eximbank, mục đích thực hiện giao dịch lần này là để giảm áp lực chi trả cổ tức và bảo vệ quyền lợi cổ đông.

Ông Lê Hùng Dũng, chủ tịch HĐQT Eximbank, cho biết việc mua cổ phiếu quỹ là một cách nhằm tối đa hóa lợi nhuận và hỗ trợ giá cổ phiếu. “Giờ ngân hàng mua vào, nếu đại hội cổ đông sang năm mà giá cổ phiếu lên 15.000-15.500 đồng/cổ phiếu thì thay vì chia cổ tức bằng tiền, ngân hàng sẽ chi cổ phiếu. Như vậy so với việc nhận cổ tức bằng tiền mặt và chịu mất giá, nhận bằng cổ phiếu nhà đầu tư có lợi hơn nhiều” - ông Dũng nói.

Suốt ba năm qua, tỉ lệ cổ tức EIB luôn ở mức trên 10% và chủ yếu chi trả bằng tiền mặt. Năm 2013, Eximbank dự kiến trả cổ tức ở mức 12%.

A.H.