Trở về Tuổi Trẻ Online phiên bản cũ Tại đâyGóp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Dự án Sơn Trà phải xin ý kiến thường trực Thành ủy

16/05/2017 09:59 GMT+7

TTO - Các sở phải báo cáo UBND thành phố để xin ý kiến thường trực Thành ủy Đà Nẵng trước khi giải quyết các thủ tục liên quan đến các dự án tại khu vực bán đảo Sơn Trà.

Đó là chỉ đạo của chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trong văn bản liên quan đến các dự án đầu tư tại khu vực bán đảo Sơn Trà gửi các sở: Kế hoạch - đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND quận Sơn Trà ngày 16-5. 

Theo đó, nhằm bảo đảm công tác quốc phòng an ninh, cảnh quan, môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học... đồng thời thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở Kế hoạch - đầu tư và các sở, ngành liên quan phải báo cáo UBND TP để xin ý kiến thường trực Thành ủy trước khi giải quyết các thủ tục liên quan đến các dự án đầu tư đã, đang và sẽ triển khai thực hiện tại khu vực bán đảo Sơn Trà.

Cụ thể như điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh tiến độ thực hiên dự án, điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh nhà đầu tư, chuyển nhượng cổ phần, thay đổi người đại diện theo pháp luật...

ĐOÀN CƯỜNG