Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Đóng bảo hiểm 9 tháng, có hưởng chế độ thai sản?

04/07/2011 03:03 GMT+7

TT - Vợ tôi là nhân viên làm bếp tại một khách sạn có hợp đồng chính thức, đóng bảo hiểm từ tháng 4-2010 nhưng tới tháng 5-2010 thì vợ tôi mang thai, vẫn làm việc và đóng bảo hiểm đến hết tháng 12-2010 rồi xin nghỉ việc luôn và ngừng đóng bảo hiểm. Như vậy vợ tôi chỉ đóng bảo hiểm xã hội đúng 9 tháng. Xin hỏi khi sinh vợ tôi có được hưởng chế độ thai sản hay trợ cấp thất nghiệp?

Lê Văn Hùng

- Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2006, người được hưởng chế độ thai sản là người lao động và đang đóng bảo hiểm xã hội. Người được hưởng trợ cấp thất nghiệp phải có thời gian đóng trợ cấp thất nghiệp đủ 12 tháng. Do vậy, nếu sau khi nghỉ việc vợ anh không tiếp tục đi làm và đóng bảo hiểm xã hội thì không được

hưởng chế độ thai sản và cũng không đủ thời gian để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, vợ anh có thể bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được tính cộng dồn khi tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội (bắt buộc hoặc tự nguyện) hoặc có quyền yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần sau 12 tháng nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội, thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ sáu tháng đến 12 tháng được tính tròn là một năm.

Luật sư TRẦN PHẠM THANH LOAN (Công ty Luật TNHH luật sư điện tử - ELAF)