Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Đổi tên khai sinh cho con được không?

08/10/2006 02:24 GMT+7

TT - Con tôi sinh ngày 18-6-2006 và đã làm xong giấy khai sinh. Do không để ý nên tên con tôi trùng với tên dì bà con của bé. Dưới áp lực của họ hàng, tôi muốn đổi tên con trong giấy khai sinh có được không? Thủ tục ra sao?

Theo pháp luật dân sự hiện hành, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong trường hợp việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó. Việc thay đổi họ, tên cho người chưa thành niên được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ; đối với trường hợp người từ đủ chín tuổi trở lên thì phải có sự đồng ý của người đó. Người yêu cầu phải nộp tờ khai (theo mẫu), xuất trình bản chính giấy khai sinh của người cần thay đổi họ, tên, và các giấy tờ liên quan làm căn cứ cho việc thay đổi họ, tên. Hồ sơ nộp tại UBND xã, phường nơi đã đăng ký khai sinh trước đây của người đó. Việc thay đổi họ, tên này sẽ được giải quyết trong thời hạn năm ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo qui định của pháp luật. Trong trường hợp cần phải xác minh, thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá năm ngày.

Như vậy, nếu trường hợp hỏi đáp ứng được những qui định, điều kiện và thủ tục nói trên sẽ được đổi tên trong giấy khai sinh.

L.M.NG. (Tân Phước, Tiền Giang)