Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây
Tag: #

Doanh nghiệp tư nhân

Tạo mọi điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển

TTO - Đảng và Nhà nước xác định kinh tế tư nhân là động lực phát triển kinh tế, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững.

Giảm bất bình đẳng để kinh tế tư nhân thành động lực

TTO - Dự kiến cuối tháng 5-2017 sẽ ban hành nghị quyết “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Mong thực sự xóa mọi định kiến với kinh tế tư nhân

TTO - Thông điệp từ Hội nghị trung ương 5 vừa bế mạc về xóa mọi định kiến, rào cản với kinh tế tư nhân... đã nhen nhóm trong cộng đồng doanh nghiệp nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, họ vẫn có hàng loạt câu hỏi và mong sớm có thay đổi trên thực tế.

Kinh tế tư nhân giàu mạnh thì dân mới no ấm

TTO - Doanh nghiệp tư nhân có giàu mạnh thì người dân mới giàu mạnh, no ấm. Chính phủ không thể làm thay DN, nhưng phải hậu thuẫn cho những DN làm tốt, bởi cái doanh nghiện tư nhân cần là sự công bằng.

Nguồn lực quốc gia không thể theo lối 'phân biệt đối xử'

TTO - TS Trần Đình Thiên, viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho rằng để có nền kinh tế thị trường đúng nghĩa cần phải xác định kinh tế tư nhân làm nền tảng, từ đó có sự phân bổ nguồn lực phù hợp.

Trả lại cơ hội cho doanh nghiệp tư nhân

TTO - Tuần này Hội nghị Trung ương 5 sẽ họp bàn và ra nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân. Doanh nghiệp tư nhân sẽ được nhìn nhận đầy đủ, khách quan hơn và được trả lại cơ hội bình đẳng với doanh nghiệp nhà nước?

Chỉ 2% vốn nhà nước tại doanh nghiệp được thoái thực chất

TTO - Đó là thông tin được TS Vũ Tiến Lộc - chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp VN (VCCI) - đưa ra tại diễn đàn “Cơ cấu đầu tư trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020”.

Một doanh nghiệp tư nhân tặng tỉnh Ninh Bình 3 ôtô tiền tỉ

TTO - Trong văn bản vừa gửi Bộ Tài chính, UBND tỉnh Ninh Bình cho biết được một doanh nghiệp tư nhân tặng 3 chiếc ôtô.